Časté dotazy

1.  Chci veřejnou IP adresu.

Co se veřejných adres týká  u základních linek jsou veřejné IPv4 adresy zpoplatněny měsíčním paušálem viz ceník.  Pokud jde o IPv6 adresaci  není problém na požádání přidělit blok /64 adres zdarma. 

IPV6 ipv4

2.  Používám poštovního klienta.  Jak mám nastavit SMTP server  ? 

 Server pro odchozí poštu nastavte do klienta ve tvaru „mail.happytechnik.cz“.  

Nastavení je bez autentizace . 

3.  Jak mám internet měsíčně platit  ?   

Měsíční platba je podrobně popsána ve smlouvě  včetně čísla účtu, částky  a variabilního symbolu .

číslo účtu :  7326306001 / 5500  VS je uveden na smlouvě ve tvaru 900……   

(variabilní symbol je  uveden i jako číslo smlouvy)    

 Příklad plateb :  Platí se zpětně, nejpozději do 10. dne v měsíci.  

 Tzn. že platba za měsíc květen bude zaplacena nejpozději do 10. června.

Při platbě je naprosto nezbytné uvést váš variabilní symbol.

 4. Kde najdu  Všeobecné podmínky  ?   

Všeobecné podmínky 1.1.2014